Odnawialne źródła energii: Jak wpływają na środowiskoOdnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna, szybko się rozwijają. Mają one potencjał, aby pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie spalania paliw kopalnych. Czytelnicy mogą być zaskoczeni, że odnawialne źródła energii mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Na przykład, gdy budowane są panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, mogą one naruszać naturalne siedliska. A kiedy budowane są tamy dla elektrowni wodnych, mogą one również zakłócać naturalne ekosystemy i stanowić zagrożenie dla dzikich zwierząt. Dlatego ważne jest, aby rozważyć wpływ tych odnawialnych źródeł energii na środowisko, kiedy tylko myślisz o ich zainstalowaniu w swoim domu lub firmie. Na szczęście istnieje wiele sposobów, aby złagodzić szkody i uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Jak odnawialne źródła energii wpływają na środowisko?

Każde odnawialne źródło energii ma unikalny wpływ na lokalne ekosystemy w zakresie użytkowania ziemi, wykorzystania wody, zanieczyszczenia powietrza i oddziaływania na dzikie zwierzęta. Wpływy te możemy podzielić na trzy główne typy: Na przykład, karczowanie terenu pod turbiny wiatrowe może powodować erozję gleby, zakłócać spokój dzikich zwierząt i wpływać na jakość pobliskiej wody pitnej. Główny wpływ energii słonecznej na środowisko wynika z jej dużego zapotrzebowania na wodę. Duże farmy słoneczne z tysiącami paneli słonecznych potrzebują dużych ilości wody do chłodzenia.

Woda z paneli może być szkodliwa dla dzikiej fauny i flory, jeśli dostaje się do pobliskich rzek i jezior. Energia wodna jest jednym z najbardziej zrównoważonych sposobów wytwarzania energii elektrycznej, ale może mieć negatywny wpływ na pobliskie ekosystemy. Budowanie zapór może zakłócić życie wodne, zmienić przepływ wody i zwiększyć powodzie w dole rzeki. Może również powodować zwiększoną erozję i wpływać na pobliskie dzikie zwierzęta.

Bioenergia i biogaz mają podobny wpływ na środowisko. Oba rodzaje energii odnawialnej są wytwarzane z materiałów organicznych, takich jak odpady rolnicze, resztki żywności i odchody zwierzęce. Te materiały organiczne muszą być oczyszczone i przetworzone, aby nadawały się do wykorzystania jako paliwo. Ten proces czyszczenia często uwalnia gazy cieplarniane. Ponadto, przetwarzanie może wymagać dużej ilości wody.

Energia wiatru

Turbiny wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na dzikie zwierzęta, szczególnie ptaki i nietoperze, które mogą zostać zabite, gdy wlecą w wirujące łopaty. Badania wykazały, że nietoperze są zabijane w większej liczbie na farmach wiatrowych niż w innych typach obiektów energetycznych. Naukowcy badają sposoby uczynienia turbin wiatrowych bezpieczniejszymi dla nietoperzy, w tym dodanie akustycznych środków odstraszających lub umieszczenie barier wizualnych wokół turbin. Turbiny wiatrowe mogą również wpływać na krajobraz i zostały obwinione o powodowanie zjawiska znanego jako "stada cieni". Ponieważ coraz większa liczba ptaków jest odstraszana od tradycyjnych siedlisk i przestaje migrować, istnieje ryzyko, że populacje będą się zmniejszać. Na szczęście istnieją sposoby, aby turbiny wiatrowe były mniej szkodliwe. Na przykład naukowcy badają sposoby zmniejszenia śmiertelności ptaków, takie jak dołączanie do łopat urządzeń emitujących hałas.

Energia słoneczna

Panele słoneczne są wykonane z krzemu, pierwiastka, który jest niezwykle rzadki w przyrodzie. Wydobywanie krzemu na potrzeby paneli słonecznych może mieć poważny wpływ na środowisko. Zużywa dużo energii i może zanieczyszczać drogi wodne. Górnicy są również znani z wykorzystywania pracy dzieci. A kiedy krzem jest tworzony w panelach fotowoltaicznych, powoduje zanieczyszczenia. Produkcja paneli słonecznych wymaga dużych ilości energii, która często pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Te panele słoneczne mogą również produkować toksyczne chemikalia w miarę starzenia się, takie jak sześciowartościowy chrom. Przewiduje się, że krzem i inne minerały wykorzystywane do produkcji paneli słonecznych będą w przyszłości deficytowe. Krzem, podobnie jak wiele innych minerałów, pochodzi prawie w całości z kilku krajów, takich jak Chiny. Gdyby świat miał polegać wyłącznie na energii słonecznej i fotowoltaice opartej na krzemie, byłby niemal całkowicie uzależniony od dostaw z Chin.

Hydroelektryczność

Tamy hydroelektryczne mają wiele negatywnych skutków dla pobliskich ekosystemów, w tym powodzie i zaburzenia siedlisk. Mogą również zmieniać przepływ wody, zatrzymywać osady i powodować zwiększoną erozję. Dobrze zaplanowane projekty hydroelektryczne mogą zminimalizować szkody. Mogą one obejmować przepławki dla ryb, które pozwalają im pływać wokół tamy, aby pomóc w utrzymaniu pobliskich populacji wodnych. Eksperci zidentyfikowali również sposoby na uczynienie projektów hydroelektrycznych bardziej przyjaznymi dla środowiska. Na przykład naukowcy zasugerowali, że firmy zajmujące się energetyką wodną mogłyby zmniejszyć ilość osadów uwięzionych za tamami poprzez zwiększenie ilości roślinności wokół struktur. Pomogłoby to również kontrolować powodzie.

Bioenergia i biogaz

Spalanie materiałów organicznych, takich jak odpady rolnicze, resztki żywności i obornik zwierzęcy, uwalnia gazy cieplarniane, które wcześniej były uwięzione wewnątrz roślin i obornika. Nazywa się to biologiczną emisją dwutlenku węgla lub bio-CO2. Kiedy uprawy takie jak kukurydza i trzcina cukrowa są uprawiane na biopaliwa, zużywa się ogromne ilości nawozów. Nawozy te często zawierają azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać drogi wodne. Oczekuje się, że bioenergia i biogaz będą w przyszłości dużymi źródłami energii. Dlatego ważne jest, aby znaleźć sposoby na zmniejszenie emisji bio-CO2 z tych źródeł. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie odpadów, które nie mogą być wykorzystane jako żywność, takich jak odpady z leśnictwa i rolnictwa, zamiast resztek żywności. Innym jest wychwytywanie uwalnianego CO2.

 

 

Wnioski

Odnawialne źródła energii mają potencjał, by pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie spalania paliw kopalnych. Ale mogą też powodować szkody środowiskowe, kiedy są budowane. Energia odnawialna może stanowić większą część dostaw energii poprzez wdrożenie nowych technologii i znalezienie sposobów na zmniejszenie wpływu na środowisko. Ci, którzy rozważają instalację paneli słonecznych, turbin wiatrowych lub innych rodzajów odnawialnych źródeł energii, powinni upewnić się, że wiedzą, jaki jest ich wpływ na środowisko.