Gdzie nie mogę się reklamować korzystając z systemu Google ADS?

Reklama w internecie wydaje się być wszechobecna, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie nie możesz jej umieścić korzystając z systemu Google Ads? Choć Google Ads oferuje ogromne możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, istnieją zaskakujące wyjątki i ograniczenia, które mogą wpłynąć na Twoją strategię marketingową. Od specyficznych treści po konkretne branże i lokalizacje – granice te wprowadzane są w celu ochrony użytkowników oraz zapewnienia zgodności z prawnymi i etycznymi standardami reklamy. Warto więc zrozumieć te zasady, aby skutecznie planować swoje kampanie i unikać potencjalnych problemów związanych z niewłaściwym targetowaniem reklam.

Lista krajów, w których Google Ads ma restrykcje

Zastanawiasz się, w których krajach Twoje kampanie reklamowe mogą napotkać na przeszkody? Ograniczenia dotyczące Google Ads są kwestią, której nie można lekceważyć, planując globalne strategie marketingowe. Przyjrzymy się bliżej temu tematowi, byś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące swoich działań promocyjnych.

Google Ads stosuje różne restrykcje zależne od lokalnych przepisów prawnych, kultury oraz specyfiki rynku. Niektóre kraje mają szczegółowe przepisy dotyczące reklamy określonych produktów, jak alkohol, leki czy gry hazardowe. 

 1. Chiny - W Chinach Google Ads jest całkowicie zablokowany, a dostęp do serwisów Google możliwy jest tylko za pośrednictwem VPN. To sprawia, że prowadzenie kampanii reklamowych poprzez Google Ads jest tam nie tylko trudne, ale i ryzykowne.

 2. Turcja - Turcja wymaga od firm reklamowych rejestracji i zezwolenia na promocję produktów związanych z alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Wymogi dotyczące reklamy tych produktów są bardzo rygorystyczne.

 3. Rosja - W Rosji istnieją surowe ograniczenia dotyczące promowania leków na receptę oraz wyrobów tytoniowych. Dodatkowo, rosyjskie prawo wymaga, aby dane o Rosjanach były przechowywane na serwerach znajdujących się w Rosji, co może wpłynąć na działania reklamowe.

 4. Niemcy - Niemcy mają bardzo szczegółowe przepisy dotyczące reklamy suplementów diety i leków, wymagając m.in. szczegółowego informowania o składnikach i potencjalnych skutkach ubocznych.

 5. Brazylia - W Brazylii istnieją restrykcje dotyczące reklamy suplementów diety oraz produktów zdrowotnych, które muszą być zgodne z lokalnymi przepisami sanitarnymi.

Jak radzić sobie z restrykcjami?

Strategia może być różna w zależności od kraju, ale kilka uniwersalnych kroków może Ci pomóc. Przede wszystkim warto zawsze sprawdzić lokalne przepisy prawne i zasady obowiązujące w Google Ads przed uruchomieniem kampanii. Można również rozważyć współpracę z lokalnymi specjalistami od reklamy, którzy lepiej orientują się w specyfice danego rynku. Często też skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie geo-targetowania, aby omijać obszary z restrykcjami, skupiając wysiłki reklamowe tam, gdzie są one najbardziej efektywne.

Zasady dotyczące reklamowania produktów regulowanych prawnie

Google stosuje swoje własne wytyczne dotyczące reklam, które są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi. Polskie prawodawstwo nakłada szereg ograniczeń, które wpływają na promowanie produktów takich jak leki, alkohol czy wyroby tytoniowe. Oto szczegółowy przegląd zasad dotyczących reklamowania tych produktów.

Reklama leków i suplementów diety

Reklamowanie leków w Polsce jest regulowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944). Zgodnie z tą ustawą, reklama leków na receptę może być kierowana tylko do profesjonalistów medycznych, a leki bez recepty mogą być reklamowane publicznie, pod warunkiem zawarcia informacji o odpowiedzialnym korzystaniu z leku oraz konieczności zapoznania się z ulotką.

W przypadku suplementów diety, istotne są przepisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 882), która zabrania przypisywania suplementom właściwości leczniczych czy zapobiegawczych.

Reklama alkoholu

Reklama alkoholu jest regulowana przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1838). Ustawa ta nakłada restrykcje na reklamę alkoholu w mediach, ograniczając możliwość emisji reklam do godzin 23:00-6:00 oraz zakazuje reklamowania alkoholu w pobliżu placówek edukacyjnych i na imprezach przeznaczonych dla dzieci.

Reklama wyrobów tytoniowych

Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych jest wynikiem przepisów zawartych w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Przepisy te zakazują jakiejkolwiek formy promocji tytoniu i wyrobów tytoniowych w mediach oraz publicznym sponsorowaniu.

Jak to wpływa na reklamy Google Ads?

Google Ads stosuje te zasady, wymagając od reklamodawców potwierdzenia, że ich kampanie są zgodne z lokalnymi przepisami. Google również proaktywnie blokuje lub ogranicza reklamy, które mogą naruszać lokalne przepisy prawa.

Dla reklamodawców ważne jest, aby dokładnie znać lokalne przepisy prawne oraz zasady Google Ads dotyczące konkretnych produktów regulowanych prawnie. Zaleca się konsultację z prawnikiem lub specjalistą od reklamy, który pomoże zrozumieć te złożone zasady i zastosować je w praktyce, aby uniknąć nieprzyjemności prawnych i finansowych, które mogą wynikać z niezgodnych z prawem kampanii reklamowych.

Jakie branże najczęściej napotykają problemy z akceptacją reklam

Na rynku polskim, podobnie jak na świecie, niektóre branże szczególnie często napotykają na trudności z akceptacją reklam w Google Ads. Platforma ta stosuje rygorystyczne zasady dotyczące tego, co i jak można reklamować, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialności reklam. Poniżej omówię branże, które najczęściej borykają się z wyzwaniami związanymi z zasadami Google Ads.

1. Branża zdrowotna i farmaceutyczna Reklamowanie produktów i usług medycznych oraz farmaceutycznych na Google Ads wiąże się z szeregiem ograniczeń. Google wymaga, aby reklamodawcy w tej branży posiadali odpowiednie certyfikaty i zezwolenia. Reklamy produktów farmaceutycznych muszą być zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi, co w Polsce oznacza potrzebę dostosowania do ścisłych regulacji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Google zabrania również promowania leków na receptę w większości krajów, w tym w Polsce.

2. Suplementy diety Choć suplementy diety są szeroko dostępne, Google stosuje szczególne restrykcje dotyczące tego, jak mogą być one promowane. Nie można sugerować, że suplementy mogą leczyć, łagodzić objawy lub zapobiegać chorobom, co często jest kuszącą strategią marketingową dla producentów. Każda taka sugestia może skutkować odrzuceniem reklamy.

3. Alkohol Reklamowanie alkoholu w Google Ads jest możliwe, ale podlega ograniczeniom, które zależą od kraju, w którym reklamy są wyświetlane. W Polsce, reklamy alkoholu mogą być wyświetlane tylko i wyłącznie użytkownikom, którzy mają potwierdzone ukończenie 18. roku życia. Reklamy nie mogą również promować nadużywania alkoholu, co jest zgodne z ogólnym podejściem do odpowiedzialnej konsumpcji.

4. Gry hazardowe i zakłady Branża gier hazardowych, w tym kasyna i zakłady sportowe, również podlega surowym regulacjom w Google Ads. Reklamodawcy muszą uzyskać specjalne licencje i zezwolenia, a ich reklamy mogą być wyświetlane tylko w krajach, które takie działalności dopuszczają. W Polsce działalność ta jest regulowana przez odpowiednie ustawy, a Google wymaga od reklamodawców posiadania odpowiednich licencji wydanych przez polskie organy regulacyjne.

5. Usługi finansowe Reklamowanie usług finansowych, takich jak pożyczki czy kredyty, jest możliwe na Google Ads, ale wymaga jasnego i przejrzystego przedstawienia warunków. W Polsce reklamy produktów finansowych muszą jasno wskazywać na oprocentowanie, wymagane zabezpieczenia oraz inne istotne warunki umowy. Google bacznie przygląda się, czy reklamy nie wprowadzają w błąd i czy są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi usług finansowych.

Omówienie polityk Google dotyczących treści zakazanych i kontrowersyjnych

Google Ads stosuje rygorystyczne zasady dotyczące treści zakazanych i kontrowersyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz utrzymać wiarygodność swojej platformy reklamowej. Zrozumienie tych polityk jest kluczowe dla każdego, kto planuje skorzystać z tej usługi do promowania swoich produktów czy usług. Przyjrzyjmy się bliżej tym zasadom.

Treści zakazane (o tym napisaliśmy już wyżej):

 1. Fałszywe treści Google zabrania reklam, które zawierają lub promują fałszywe informacje. Dotyczy to fałszywych rewelacji, oszustw zdrowotnych, a także niezweryfikowanych teorii spiskowych.

 2. Wyroby tytoniowe Reklama wyrobów tytoniowych, w tym papierosów, cygar, tytoniu do palenia, a także produktów powiązanych jest surowo zakazana.

 3. Produkty farmaceutyczne i suplementy diety Google nakłada szczególne ograniczenia na reklamowanie leków na receptę oraz niektóre kategorie suplementów diety, szczególnie te, które są uznawane za niebezpieczne lub wprowadzające w błąd.

 4. Produkty i usługi dla dorosłych Reklamy produktów o charakterze wyraźnie dla dorosłych są ograniczone i w wielu przypadkach zakazane, zwłaszcza te, które promują lub sprzedają treści erotyczne.

 5. Bronie, amunicja i materiały wybuchowe Reklamowanie broni, jej części, amunicji, materiałów wybuchowych i pokrewnych produktów jest całkowicie zakazane na platformie.

Treści kontrowersyjne:

 1. Treści dotyczące wrażliwych wydarzeń Google Ads nie zezwala na reklamowanie produktów lub usług w sposób wykorzystujący nadchodzące lub trwające katastrofy, konflikty czy tragedie.

 2. Dyskryminacja i nienawiść Reklamy promujące nienawiść, dyskryminację lub przemoc wobec osób lub grup na podstawie rasy, religii, pochodzenia etnicznego, tożsamości płciowej, niepełnosprawności itp. są surowo zakazane.

 3. Polityka i wybory Reklama wrażliwych tematów politycznych jest regulowana i w niektórych przypadkach wymaga weryfikacji przez Google, szczególnie gdy dotyczy wyborów lub politycznych kampanii interwencyjnych.

Jak radzić sobie z tymi zasadami?

Dla reklamodawców kluczowe jest dokładne zapoznanie się z politykami Google Ads i regularne sprawdzanie aktualizacji tych zasad, aby uniknąć odrzucenia kampanii lub nawet zawieszenia konta. Przygotowanie reklam zgodnie z tymi wytycznymi nie tylko zapewnia ich akceptację przez platformę, ale również chroni reputację marki i zwiększa zaufanie wśród odbiorców.

Ponadto, warto korzystać z opcji przeglądu reklam i w razie potrzeby konsultować się z ekspertami lub prawnikami specjalizującymi się w prawie reklamowym, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Dzięki tym krokom, Twoje działania reklamowe mogą być nie tylko efektywne, ale i etyczne oraz legalne.

Najczęstsze błędy w lokalnych kampaniach i jak ich unikać

rowadzenie lokalnych kampanii reklamowych w Google Ads może być niezwykle skuteczne, ale wymaga zrozumienia i przestrzegania specyficznych zasad oraz unikania typowych błędów, które mogą prowadzić do odrzucenia reklam. Oto niektóre z najczęstszych pomyłek w lokalnych kampaniach reklamowych w Google Ads oraz sposoby, jak ich unikać, szczególnie w kontekście reklam niedozwolonych.

1. Nieprecyzyjne targetowanie geograficzne Lokalne kampanie często cierpią na problem nieprecyzyjnego targetowania geograficznego. Reklamodawcy niekiedy ustawiają zbyt szeroki lub zbyt wąski zasięg, co prowadzi do niskiej efektywności kampanii. Aby tego uniknąć, należy dokładnie określić obszar geograficzny, który jest najbardziej relewantny dla oferowanych produktów lub usług. Google Ads pozwala na bardzo szczegółowe targetowanie, włączając w to miasta, regiony czy nawet konkretne kody pocztowe.

2. Niedozwolone treści Google ma bardzo ścisłe zasady dotyczące tego, co można reklamować i jak. Reklamy zawierające niedozwolone treści są natychmiast odrzucane. Aby uniknąć tego błędu, każdy reklamodawca powinien dokładnie zapoznać się z wytycznymi Google Ads dotyczącymi treści niedozwolonych, które obejmują między innymi promowanie fałszywych informacji, wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody, a także promowanie produktów lub usług uznanych za "wrażliwe", takich jak alkohol, tytoń czy hazard.

3. Błędy w doborze słów kluczowych Dobór niewłaściwych słów kluczowych może skutkować niską skutecznością kampanii i odrzuceniem reklam. Ważne jest używanie słów kluczowych związanych z reklamowanym produktem lub usługą, ale unikanie tych, które mogą być interpretowane jako związane z niedozwolonymi treściami. Warto korzystać z narzędzi takich jak Planer słów kluczowych Google, aby znaleźć najbardziej efektywne słowa kluczowe dla danej kampanii.

4. Niejasne lub mylące przekazy reklamowe Google Ads odrzuca reklamy, które są uznane za wprowadzające w błąd lub mające niejasny przekaz. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby reklamy były jasne i zrozumiałe. Powinny one jasno określać, co jest oferowane, jaki jest koszt i jakie są warunki. Należy unikać przesadnych obietnic i upewnić się, że wszelkie warunki oferty są wyraźnie zaznaczone w reklamie.

5. Ignorowanie zasad dotyczących reklam responsywnych Reklamy responsywne w Google Ads muszą spełniać określone wymogi dotyczące długości tytułu i opisu. Przekroczenie tych limitów lub ich niezastosowanie może prowadzić do odrzucenia reklamy. Ważne jest, aby stosować się do tych wymogów, testować różne warianty reklam i monitorować ich wydajność.

6. Niezastosowanie odpowiednich metod śledzenia Lokalne kampanie wymagają precyzyjnego śledzenia wyników, aby móc je optymalizować i dostosowywać do potrzeb odbiorców. Brak właściwych narzędzi śledzenia, takich jak konwersje Google Ads, może prowadzić do nieefektywnego wydawania budżetu i trudności w ocenie skuteczności kampanii.